"Kohavegaard", Vejstrup, Sydfyn 

       

  FORSIDEN        

 HANS CHRISTENSEN   

 GAARDEN        

SLÆGTEN 

 DYRENE

Hans Christensen  1781 - 1868


Sognefoged Hans Christensen
Vejstrup

10. jan..1781-  1. juli 1868

Anna-Ckristensen-Kohavegaar.jpg (44403 byte)
Hustru, Ane Nielsdatter
Vejstrup

10, juli 1782 - 21. nov. 1875

Hans Christensen, her 68 år gammel, døde i en alder af 87 år. Født 10. jan. 1781 i Vejstrup - død 1. juli 1868 på Kohavegaard. Oprindelig lå gården , som Hans Christensen købte i 1807, i selve Vejstrup, men blev i 1814 flyttet ud til den nuværende placering, men i en anden og i forhold til nu, mere beskeden byggestil. Mere var der ikke råd til dengang.  I slutningen af halvtredsere indledte den da 76 årige Hans Christensen en ombygning til den nuværende skikkelse. Et arbejde, som først afsluttedes kort før hans død i 1868.

 

 


"En taknemmelig Efterslægt satte denne Sten" siger inskriptionen. Stenen er udført af billedhugger Rasmus Mogensen, Svendborg
 

Mandag den 5. oktober 1931,
 på 83 årsdagen for Hans Christensens  valg til medlem af den grundlovsgivende Rigsdag, blev denne mindesten rejst i "Gudbjerglund" ved Ørbækvej i udkanten af Gudbjerg, Sydfyn. 
200 mennesker deltog i højtideligheden

"Om aftenen, når de to gamle var kommet i seng, lød der en sagte mumlen fra deres soveværelse. De store børnebørn stod ofte stille og lyttede til de gamles bøn:

Bed, oh Jesus, bed for mig
bed mig ind i Himmerig
der at leve, der at bo
i en evig Fred og Ro!
Lad mig altid elske dig,
 du, som beder godt for mig!
Gud, vær min ven, Gud, hør min bøn!
Og det for Jesu skyld. Amen! "

(fra "Kohavegaardslægten")

 

 


"Forordningen om Indførelse af raadgivende Stænder" blev indført i 1831. Da var Hans Christensen 50 år gammel. 
Denne Stænderforsamling blev gårdejer og, siden 1827, sognefoged Hans Christensen medlem af:
Stænderdeputeret, medlem af den grundlovgivende Rigsdag!  
Hans Christensen var kun 7 år gammel, da Stavnsbåndet blev løst. I årene frem harmedes han over den dårlige behandling, der blev bønderne til del, men han indså også, atden ringe anseelse ofte skyldtes mangel på personlig udvikling og frigørelse.
Hans Christensen blev bøndernes fortaler og en af Grundlovens senere underskrivere. 
Han var kendt som en flittig og arbejdssom mand, der ikke afholdt sig fra at spadsere fra gården på Sydfyn til møder i Stænderforsamlingen i Roskilde.  
På vejen hjem gik han engang forbi godset Bregentved på Sydsjælland,  og med sig hjem medbragte han et af Kohavegaards nu kæmpestore bøgetræer, "Troldetræet", der er specielt med sine knudrede grene, antager alle mulige skikkelser.
Der findes en bog "Sognefoged Hans Christensen, Vejstrup og hans slægt". Forstander Thøger Dissing indsamlede de historiske oplysninger, et arbejde, der efter Dissings død i 1945 blev fuldtført af fhv. forstander H. K. Rosager, Brabrand.
Hans og Ane Christensen havde fem børn, og udover bogen om disse forfædre, skulle der skrives en bog om hver af de fem grene af familien.
Undertegnede, nuværende ejer af Kohavegaard, kender kun bogen om Hans Christensen samt bogen "Kohavegaardslægten, Vejstrup - Karen og Morten Rasmussen og deres efterkommere", ved Thorvald Lund 1947 (Oldebarn).
Begge bøger med glimrende skildringer af en usædvanlig mand og hans familie.
                            
Leif Nielsen/Lillian Nielsen
ejere af  Kohavegaard fra november 1995